©2014-2019, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG THỊNH LÀO CAI
Địa chỉ: 163 Tuệ Tĩnh, Phường Kim Tân, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3565 115
Email: info@hungthinh.hospital
Lịch công tác